Stall Bergan valgte kreosotimpregnert lektegjerde, med halvskårede lekter og ekstra strømtråd

kreosotimpregnert lektegjerde, med halvskårede lekter på Ø10x250cm stolper, h140 cm

I hingstepaddockene ble det satt på ekstra strømgjerde for å ivareta sikkerheten.